Politica de confidențialitate

Dispoziții Generale

Politica de Confidențialitate oferă informații în legătură cu utilizarea, stocarea și transmiterea/transferul de către SC Tixplace SRL, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Afumati, Ilfov, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J23/2576/2018, cod unic de înregistrare 39448175 (denumită în continuare “Tixplace”) a datelor cu caracter personal obținute prin intermediul aplicației având domeniul Tixplace.com și aplicația online pentru telefoane mobile disponibilă pe Google Store și Apple App Store. Prin utilizarea aplicației web având domeniul Tixplace.com (“Platforma”) și a Aplicației disponibilă pe Google Store și Apple App Store (”Aplicația”), a serviciilor disponibile pe Platformă/Aplicație sau prin intermediul acesteia (“Serviciile”), vă exprimați acordul cu privire la regulile prevăzute în prezenta Politică de Confidențialitate.

Politica de Confidențialitate trebuie citită împreună cu şi face parte integrantă din Termenii și Condițiile de utilizare disponibile la [•] și Politica de utilizare a Cookie-urilor disponibilă la [•]. Toţi Termenii cu majusculă, care nu sunt definiţi altfel în prezenta Politică de Confidenţialitate, exceptând cazul în care contextul impune un alt sens, vor avea înţelesurile stabilite în Termenii și Condițiile de utilizare.

Definiții. Scop

2.1 Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înţelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

 • Aplicația Tixplace” sau ”Aplicația” înseamnă aplicația software dezvoltată de către Companie și comercializată de către aceasta prin intermediul acestei denumiri, prin care Utilizatorii pot efectua plăți online, accesibilă la site-ul web descris în preambul și eventual pentru a fi descărcată de către Utilizatori prin intermediul Apple App Store și Google Play;

 • Tixplace” sau ”Prestatorul” înseamnă SC Tixplace SRL, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Afumati, Ilfov, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J23/2576/2018, cod unic de înregistrare 39448175.

 • Cont” înseamnă secțiunea din Platformă accesibilă Utilizatorului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Utilizatorului transmiterea unei Comenzi și care conține informații despre Utilizator și istoricul Utilizatorului în Platformă (e.g., Comenzi anterioare, facturi fiscale etc.).

 • Client” Înseamnă Utilizatorul/Furnizorul agreat care beneficiează de serviciile Aplicației/Plaftormei contracost.

 • "Date Personale" sau "Date cu Caracter Personal" înseamnă orice informații referitoare la o persoana fizică identificata sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 • Furnizor Agreat” înseamnă un furnizor de servicii, persoană fizică sau juridică, care se înscrie pe Platformă/Aplicație pentru a-și oferi serviciile prin intermediul Platformei/Aplicației. La rândul său, furnizorul poate fi un Utilizator.

 • Servicii” înseamnă orice servicii care sunt oferite Utilizatorului prin intermediul Platformei/Aplicației.

 • Utilizator” înseamnă persoana fizică ce accesează Platforma își face un Cont și plasează o Comandă pentru folosirea/achiziționarea Serviciilor oferite de către Tixplace .

Date Personale

Ca urmare a consimțământului acordat în mod expres de către fiecare Utilizator la momentul creării unui cont în Aplicația Tixplace/Platforma, următoarele Date cu Caracter Personal ale Utilizatorului sunt prelucrate de către Companie în vederea operării Aplicației Tixplace/Platformei:

 • a) informații privind Utilizatorul: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, nume de utilizator;

 • b) informații necesare pentru efectuarea operațiunilor de plată de către Utilizator, cum ar fi datele privind contul bancar al Utilizatorului; și

 • c) informații despre modul de utilizare a Aplicației Tixplace/Platforma: timpul petrecut de către Utilizator pe anumite instanțe ale Aplicației Tixplace/Platforma, frecvența de utilizare a Aplicației Tixplace/Platformei și a Serviciilor atasate.

Utilizatorul își poate retrage consimțământul privind prelucrarea Datelor sale cu Caracter Personal în orice moment. În această situație, cel puțin o parte din sau toate funcționalitățile Aplicației Tixplace/Platformei nu vor mai putea fi utilizate.

Colectarea și utilizarea datelor

Puteți utiliza Platforma fără a vă dezvălui datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care doriți să beneficiați de Serviciile noastre, vi se va solicita să furnizați Datele dumneavoastră în timpul unui proces de înregistrare. Datele solicitate pot include: numele complet, CNP, date din buletin, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu si/sau adresa de livrare şi informații privind cardul de debit sau de credit, după caz, urmând a fi utilizate pentru (denumite în continuare “Scopuri de Prelucrare”):

 • (a) înregistrarea unui Cont în secţiunea dedicată a Platformei/Aplicației Tixplace;

 • (b) plasarea unei Comenzi prin intermediul Platformei, în scopul achiziţionării de servicii (“Produsele”);

 • (c) procesarea Comenzilor;

 • (d) executarea unui Contract cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor Servicii de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Utilizator şi acceptarea ei de către Tixplace, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru vânzarea online a serviciilor şi produselor Tixplace, sau pentru a lua măsuri, la solicitarea dumneavoastră, înainte de a încheia un Contract;

 • (e) procesarea Tranzacţiilor;

 • (f) procesarea oricăror cereri pe care le transmiteţi prin intermediul secţiunii de Contact a Platformei/Aplicației Tixplace;

 • (g) pentru îmbunătățirea constantă a funcționalităților Aplicației Tixplace/Platformei și a Serviciilor oferite Utilizatorilor;

 • (h) crearea unui profil pentru fiecare Utilizator în vederea îmbunătățirii experienței de utilizare a Aplicației Tixplace, transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing.

Orice date personale comunicate în cadrul procesului de înregistrare vor fi procesate de către Tixplace, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform Legii pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Legea nr. 677/2001) sau a oricărui act normativ care completează, modifică sau înlocuieşte aceasta Lege.

Datele dumneavoastră vor fi utilizate exclusiv în Scopurile de Prelucrare pentru care au fost inițial colectate. Datele pot fi prelucrate în vederea îndeplinirii unui interes legitim diferit de Scopurile de Prelucrare numai dacă un astfel de interes legitim este strâns legat de Scopurile de Prelucrare. În cazul intenției de a prelucra ulterior Datele în alt scop decât Scopurile de Prelucrare stabilite prin această Politică de Confidențialitate, vă vom furniza, anterior aceastei prelucrări ulterioare, informații relevante și detaliate privind prelucrarea avută în vedere.

Sunteți obligat să furnizați Tixplace date corecte și complete. Nerespectarea acestei obligaţii constituie o încălcare a Termenilor și Condițiilor și a Politicii de Confidențialitate, care poate duce la încetarea imediată de către Tixplace a (a) Contului dumneavoastră pe Platformă/Aplicație sau (b) furnizării oricăror Servicii comandate. În plus, sunteți de acord în mod expres să vă mențineți informațiile de înregistrare actualizate și să vă asigurați că acestea sunt în permanență corecte și complete.

Politica noastră este ca aceste Date să nu fie dezvăluite, transmise, vândute sau închiriate unor terțe părți, altele decât cele prevăzute în mod expres în această Politică de Confidențialitate.

Dacă un Utilizator nu dorește să primească notificări și informații de natură comercială prin intermediul Aplicației Tixplace/Platformei sau prin e-mail în legătură cu Aplicația Tixplace/Platforma, se poate dezabona accesând link-ul de „Dezabonare” sau „Unsubscribe”, prezent în oricare mesaj transmis de către Companie către Utilizator.

Înregistrarea Contului de utilizator

Plasarea unei Comenzi prin intermediul Platformei se face prin înregistrarea unui Cont în secțiunea dedicată din Platformă, Cont care va conține informații despre Client și istoricul activitaţii Clientului pe Platformă (e.g., Comenzi anterioare, facturi fiscale, etc.). Înregistrarea Contului se realizează prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, numele complet, numărul de telefon, adresa de domiciliu. În timp ce facem tot posibilul pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal, sunteți singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității oricăror parole sau alte informații referitoare la Cont.

Refuzul de a finaliza procesul de înregistrare prin nefurnizarea tuturor Datelor solicitate, corecte şi complete, va împiedica finalizarea procesului de înregistrare a Contului şi accesarea istoricului activităţii dvs. pe Platformă.

Furnizarea Produselor/Serviciilor şi Procesarea Tranzacţiilor

Plasarea unei Comenzi prin intermediul Platformei se realizează prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail, numele complet, CNP, date de identificare din buletin, numărul de telefon, adresa de domiciliu si/sau adresa de livrare. În cazul în care optaţi pentru plata Serviciilor online, Tixplace poate cere informații privind Cardul de Debit sau de Credit și poate solicita să introduceți astfel de informații pe Platforma exclusiv în scopul procesării Tranzacţiilor (operaţiunea de plată efectuată de către Client, respectiv încasare de către Tixplace în calitate de Prestator, a unei sume de bani ca urmare a vânzării de către Tixplace, respectiv achiziţionării de către Client, a unuia sau mai multor Servicii).

Refuzul de a finaliza procesul de înregistrare prin nefurnizarea tuturor Datelor solicitate, corecte şi complete, va împiedica finalizarea procesului de plasare a Comenzii sau, dupa caz, procesarea Tranzacţiilor (efectuarea plăţilor), conducând la încetarea de către Tixplace a furnizării oricăror Produse comandate.

Raporturilor născute între Tixplace şi fiecare Client care utilizează Platforma în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei Comenzi sunt supuse Termenilor şi Condiţiilor de utilizare şi prezentei Politici de Confidenţialitate.

Cookie-uri
 • Politica de utilizare Cookie-uri

  Aceasta politica se refera la cookie-urile si paginile web operate de Tixplace SRL (denumita in continuare Tixplace).

 • Ce sunt Cookie-urile?

  Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet "pasiv" (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).

 • La ce sunt folosite Cookie-urile?

  Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile Tixplace pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferintele in materie de confidentialitate online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

 • Ce Cookie-uri folosim?

  Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web). Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.

 • Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?

  Uneltele folosite pe site-ul nostru care utilizeaza cookie-uri:

  • Google Analytics

   Siteurile noastre utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii ("Google"). Google Analytics folosește cookieuri ale căror informații despre utilizarea siteurile noastre sunt de obicei transmise și stocate de Google pe servere din Statele Unite. Cu toate acestea, în cazul în care este activată anonimizarea adreselor IP pe siteurile noastre, adresa IP va fi scurtată, așadar va fi anonimizată și trimisă către Google. Numai în cazuri excepționale va fi trimisă adresa IP completă către Google în SUA și scurtată acolo. Google utilizează aceste informații pentru a evalua utilizarea dvs. a siteului, pentru a compila rapoarte privind activitățile siteul web și pentru a furniza alte servicii legate de activitatea siteului pentru operatorul siteului. Adresa IP furnizată de Google Analytics ca parte a Google Analytics nu va fi fuzionată cu alte date Google.

   Puteti împiedica colectarea datelor (inclusiv adresa IP) generate de cookie și legate de utilizarea dvs. a siteului nostru la Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea unui plug-in pentry browser, disponibil la următorul link: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Pentru mai multe informații despre confidențialitate la Google Analytics, puteți accesa: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

  • HOTJAR

   Folosim și software-ul de analiză Hotjar, deținut de Hotjar Ltd, Level 2, St Julian Business Center, 3, Elia Zammit Street, STJ St Julian 1000, Malta, Europa ("Hotjar"). Prin acesta se colectează informații cu privire la utilizarea cookieurilor, inclusiv informații despre adresa IP (în formă anonimă), locația geografică (doar țara) și modul în care sunt utilizate siteurile noastre. Hotjar foloseste cookieuri pentru a înregistra informații de conectare pe dispozitivul mobil sau pe computer. Acest lucru ne va arăta dacă un anumit dispozitiv a vizitat deja paginile noastre web, astfel încât să nu trebuiască să reintroduceți datele de conectare de fiecare dată când vizitați. Hotjar foloseste cookieuri pentru a determina dacă ați renunțat la urmărirea Hotjar.

   Vizitând https://www.hotjar.com/opt-out și făcând clic pe „Dezactivați Hotjar" puteți refuza în orice moment colectarea datelor de către Hotjar atunci când se vizitează siteul nostru. Pentru mai multe informații cu privire la politica de confidențialitate Hotjar.com, puteți accesa: https://www.hotjar.com/privacy.

  • FACEBOOK

   Site-ul nostru folosește pixelul de urmărire oferit de Facebook.com operat de Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, Statele Unite ale Americii ( "Facebook" ). Noi folosim acest pixel pentru a urmări conversiile campaniilor de publicitate pe platforma Facebook și pentru a evalua performanța acestora. Pentru a refuza oricând colectarea acestor date blocând cookie-urile din browser sau vizitând următorul link: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

   Pentru mai multe informații despre colectarea și utilizarea datelor de Facebook, cu privire la drepturile dumneavoastră și modalități de a va proteja confidențialitatea, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate Facebook la https://facebook.com/policy.php.

  • Optimizely

   Folosim și Optimizely, un serviciu deținut de Optimizely, Inc. 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105 pentru a testa diferite variante ale siteului nostru și pentru vedea care dintre acestea au performanțe mai bune. Puteți vizualiza politica de confidențialitate Optimizely accesând: https://www.optimizely.com/privacy/

   Optimizely funcționează prin setarea unui cookie pe calculatorul dvs. pentru a urmări activitatea pe siteul accesat și apoi înțelegerea variației, dacă aceasta avut succes sau nu. Nu există informații personale care sunt colectate sau salvate de Optimizely. Dacă doriți să dezactivați Optimizely pe browserul dvs., vă rugăm să accesați următorul link: https://www.optimizely.com/legal/opt-out/

 • Contin Cookie-urile date personale?

  Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Atare date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

 • Stergerea Cookie-urilor

  In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

 • De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

  Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

  Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

  Exemple de intrebuintari importante ale cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

  • Salvarea orasului selectat
  • Salvarea limbii alese
  • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
  • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
  • Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.
Link-uri

Din când în când, Platforma/Aplicația poate conține link-uri către alte site-uri sau resurse de pe Internet. Rețineți că aceste alte site-uri sau resurse nu sunt controlate de Tixplace și confirmaţi și acceptați că Tixplace nu este, în niciun caz, responsabil sau răspunzător, direct sau indirect, pentru practicile sau acțiunile privind confidențialitatea Datelor cu caracter personal ale acestor site-uri sau ale operatorilor acestora.

Includerea oricărui astfel de link nu implică aprobarea de către Tixplace și nicio asociere cu operatorii săi. Vă încurajăm să fiți atenți atunci când părăsiți Platforma și să citiți declarațiile de confidențialitate ale fiecărui site care colectează Date cu caracter personal. Aceasta Politică de Confidențialitate se aplică numai informațiilor colectate si procesate de Tixplace pentru Scopurile de Prelucrare menţionate.

Destinatari și Transferul de Date

Tixplace vă poate transfera Datele, prin dezvăluirea sau acordarea unor drepturi de acces de la distanță, numai prin intermediul aplicațiilor securizate, unor terțe părți, cum ar fi entități afiliate și alți parteneri comerciali ai Tixplace, care acționează în calitate de împuterniciţi, procesând date cu caracter personal pentru și în numele Tixplace (de exemplu, stocare a Datelor pe servere tip “cloud”, consultanți juridici și financiari, furnizori de servicii tehnice sau furnizori de servicii de asistență la expediere), cu care Tixplace a încheiat acordurile contractuale necesare în conformitate cu reglementările UE și naționale.

Vom transfera Date către terțe părți exclusiv în măsura necesară îndeplinirii Scopurilor de Prelucrare aplicabile pentru care datele dumneavoastră sunt colectate și procesate.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în Scopurile de Prelucrare descrise în această Politică de Confidențialitate pot fi stocate pe servere situate în strainătate sau transferate către entități afiliate având sediul în afara teritoriului Uniunii Europene. În situaţia transferului de Date către state terţe, Tixplace vă va comunica intenţia de transfer precum şi statele terţe vizate, scopul transferului şi solicitarea consimţamantului, atunci cand un astfel de consimţământ este necesar potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Tixplace poate dezvălui Datele pentru a respecta prevederile legale sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități publice. Tixplace va putea, de asemenea, să divulge informațiile, dacă consideră, cu bună-credință, că este necesar pentru a preveni sau împiedica savârşirea unor fraude sau limitarea consecinţelor acestora, pentru a proteja Tixplace și angajații săi sau pentru a respecta Termenii și Condițiile de utilizare.

Durata de stocare a Datelor

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru prestarea Serviciilor de către Tixplace vor fi stocate pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea relațiilor contractuale sau orice altă perioadă mai lungă impusă de lege, regulamente sau norme aplicabile privind obligaţii de păstrare a documentelor contabile sau solicitări ale autorităţilor publice.

Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi:

 • (a) şterse sau distruse; sau

 • (b) anonimizate; sau

 • (c) transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau regulament aplicabil prvind păstrare a înregistrărilor).

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru crearea Contului dumneavoastră vor fi șterse imediat, in cazul în care vă închideți contul.

Pentru a vă asigura că Datele nu sunt păstrate mai mult decât este necesar, Tixplace va revizui periodic Datele și, dacă este cazul, le va șterge.

Securitate

Ca parte a administrării Platformei, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea Datelor, în special prin utilizarea necorespunzătoare, distrugerea accidentală, accesarea ilegală sau neautorizată, pierderea, alterarea, divulgarea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. În acest scop, am dezvoltat și implementat politici de securitate a datelor și alte practici de confidențialitate. În plus, procedurile noastre de securitate sunt revizuite în permanență pe baza noilor evoluții tehnologice.

Pentru informații suplimentare cu privire la practicile noastre de securitate, vă rugăm să completați formularul de contact din sectiunea Contact a Platformei.

Veți fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un organism public abilitat determină că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor unui astfel de organism. Vom răspunde cu promptitudine la întrebările dumneavoastră referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

Drepturile Utilizatorului

Aveți dreptul de a accesa și de a rectifica Datele dumneavoastră, precum și dreptul de a transfera și de a solicita ștergerea acestora (în cazul în care prelucrarea este efectuată pe bază de consimţământ și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor, în condiţiile prevăzute de reglementările legale aplicabile).

Vom comunica orice rectificare sau ștergere a Datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu legea aplicabilă, fiecărui destinatar căruia i-au fost dezvăluite Datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

În cazul în care Tixplace a făcut publice Datele cu caracter personal, vom lua măsuri rezonabile, luând în considerare tehnologia disponibilă și costul de implementare, pentru a informa operatorii care prelucrează Datele cu caracter personal cu privire la solicitarea dumneavoastră de ștergere a oricăror link-uri sau de copiere sau replicare a Datelor respective. În orice situaţie, veți primi o notificare prealabilă și o cerere de consimțământ (cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale) cu privire la intenția Tixplace de a face publice oricare dintre Datele dumneavoastră cu caracter personal.

Ne puteți contacta în cazul în care considerați că Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost furnizate fără consimțământ, trimițând o solicitare scrisă și datată însoțită de o dovadă a identității dumneavoastră către Tixplace la datele de contact din secţiunea Date de contact.

În afară de cele de mai sus, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, inclusiv colectarea de informații, care produc efecte juridice sau vă afectează semnificativ în mod similar, cu excepția cazului în care este necesar pentru încheierea sau executarea unui Contract între dumneavoastră și Tixplace.

Modificarea Politicii de Confidenţialitate

Tixplace îşi rezervă dreptul de a modifica Politica de Confidențialitate în orice moment, în mod discreţionar. Orice modificare va fi publicată pe Platformă, astfel încât să aveți întotdeauna acces la informațiile pe care le colectăm, modul în care le folosim și în ce circumstanțe le dezvăluim, dacă este cazul. Orice astfel de modificare, semnificativă sau de altă natură, va intra în vigoare cu efect imediat la data publicării pe Platformă.

Dacă în orice moment decidem să folosim Date cu caracter personal într-un alt scop decât cel prevăzut la momentul colectării Datelor, vă vom informa în prealabil, prin e-mail. Veți avea posibilitatea de a alege dacă putem utiliza datele dumneavoastră pentru noile scopuri avute în vedere. În caz contrar, dacă este posibil, vom utiliza datele în conformitate cu Politica de Confidențialitate în vigoare la data colectării Datelor.

Date de contact

În cazul în care aveți întrebări suplimentare cu privire la modul în care prelucrăm informațiile cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturi în conformitate cu această Politică de Confidenţialitate, vă rugăm să ne trimiteți o cerere scrisă și datată, însoțită de o dovadă a identității dumneavoastră, utilizând următoarele date de contact sau formularul de contact din secţiunea Contact existentă pe Platformă: contact@tixplace.com.

Cererile de acces, de rectificare, de restricționare a prelucrării Datelor sau de ștergere, pot fi făcute doar în scris și sunt supuse restricțiilor legale aplicabile.

Ne vom asigura că se iau măsurile adecvate pentru a răspunde solicitării dumneavoastră fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Informațiile sunt furnizate pe cale electronică, dacă este posibil, cu excepția cazului în care ne solicitați altfel, în mod expres, în scris.

Feedback Pozitiv Feedback Negativ